Zgłaszanie abstraktów jest już aktywne! Zgłoś uczestnictwo w konferencji!
Termin zgłaszania abstraktów i przypadków na maraton mija 31 grudnia

Zarejestruj
 • KASPROWISKO 2018

  XXIV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii
  Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

  28 lutego - 3 marca, 2018, ZAKOPANE

 • TERMIN ZGŁOSZEŃ

  Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania abstraktów
  i przypadków na maraton mija 31 grudnia

O konferencji

Kasprowisko już wkrótce! Czekamy na Was w Zakopanem!

28 lutego - 3 marca 2018

XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji
Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE

Temat przewodni konferencji

„Elektrokardiologia - nauka trudna, ale potrzebna"

Zaproszenie Zarządu Sekcji

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Sympatycy SENiT PTK

Elektrokardiologia, jak dowodzą nasze spotkania, jest nauką trudną, niekiedy nawet bardzo, ale również niezwykle potrzebną. Nasze coroczne spotkania w Zakopanem dowodzą takiej właśnie tezy, więc takie będzie hasło przewodnie naszej kolejnej Konferencji. Cieszymy się, że Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny jest nadal jedną z najliczniejszych sekcji PTK. Cieszymy się również, że spotykamy się w coraz szerszym gronie. Ponownie zapraszamy na Kasprowisko, które odbędzie się w dniach 28.02- 3.03.2018 w hotelu Mercure w Zakopanem. Będziemy dyskutować o tajnikach EKG, oglądać ciekawe i trudne zapisy, zastanawiać się nad nowymi technologiami, poznawać nowinki. To wszystko odbywać się będzie pod przewodnim hasłem „Elektrokardiologia- nauka trudna, ale potrzebna”.

Program naukowy jest tworzony tak, aby spełnić Państwa oczekiwania. Postaramy się wypełnić go ciekawymi sesjami, zarówno dydaktycznymi, jak i praktycznymi- warsztatowymi. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że właśnie sesje warsztatowe, praktyczne, interaktywne cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno młodszych adeptów elektrokardiologii, jak również znawców tematyki chcących podyskutować o różnych przypadkach. Sesje będą prowadzić, i występować w nich najlepsi specjaliści- eksperci, których będzie można nie tylko posłuchać, ale którym będzie można również zadawać pytania, czy prosić o opinię w trudnych przypadkach.

Zdajemy sobie sprawę, że takie spotkania to nie tylko okazja do poszerzania swojej wiedzy, ale również możliwość spotkania się, porozmawiania nie tylko o problemach zawodowych i naukowych. Chcielibyśmy, aby, jak co roku, był czas na jedno i drugie.

Serdecznie zapraszamy, prosimy- koniecznie odwiedzajcie naszą stronę internetową w poszukiwaniu nowych informacji, do zobaczenia w marcu!

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Przewodniczący SENiT PTK
dr hab.n.med. Krzysztof Szydło

Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo,

Już po raz 24. spotkamy się na przełomie zimy i wiosny w Zakopanem, by poświęcić kilka dni szeroko rozumianej elektrokardiologii. Po raz czwarty naszą doroczną Konferencję gościć będzie Hotel Kasprowy Zakopane. Myślę, że wszyscy już polubiliśmy to klimatyczne i zmieniające się na korzyść miejsce. Będzie się zmieniało dalej, jak zapewniają nas Przyjaciele z Hotelu - coraz więcej będzie odnowionych pokoi, odświeżone będzie centrum kongresowe, nie zmieni się zapewne to, co nas tam po części przyciąga - życzliwość personelu.

Zmieni się także trochę sama konferencja, nie jakoś gruntownie, ale biorąc pod uwagę Wasze życzenia wypowiadane w ankietach ewaluacyjnych i nasze własne obserwacje i przemyślenia wprowadzimy pewne korekty. W tym roku w ramach opłaty zjazdowej otrzymacie Państwo voucher na czwartkowy lunch - na ten dzień, który jest najbardziej pracowity. Będzie też istniała możliwość zakupienia voucherów na piątkową kolację grilową oraz pozostałe lunche. Zaproponujemy też więcej atrakcji na piątkowe przedpołudnie - nie tylko elementy praktycznej profilaktyki chorób układu krążenia, ale i inne edukacyjne możliwości. Oczywiście wszystkiego nie zdradzimy już dziś.

Przypomnę tylko ważne daty:

 • 15 września - uruchomienie możliwości rejestracji na Konferencję
 • 15 października - 31 grudnia - możliwość zgłaszania abstraktów prac oryginalnych
 • 15 grudnia - poznamy szczegółowy program Konferencji
 • 31 stycznia - do tego dnia będzie obowiązywała obniżona opłata konferencyjna

Kasprowisko już wkrótce! Czekamy na Was w Zakopanem!

Bartosz Szafran Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program

A - Tatry 1 B - Tatry 2 C - Ornak D - Rysy E - Zawrat/Giewont
09:00 - 10:30
Rozwiązania telemedyczne w kardiologii - polskie rekomendacje w pigułce Jak optymalizować leczenie niewydolności serca RÓŻNE OBLICZA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE TEJ SAMEJ PATOLOGII Wrodzone zaburzenia rytmu: katecholaminoergiczny, polimorficzny częstoskurcz komorowy Sesja posterowa I
March 1, 2018 A - Tatry 1

Rozwiązania telemedyczne w kardiologii - polskie rekomendacje w pigułce

prowadzący:

Beata Średniawa (Zabrze), Ryszard Piotrowicz (Warszawa)

Wykłady

#1 Wstęp - dlaczego powstały rekomendacje? - Ryszard Piotrowicz (Warszawa)

#2 Telemonitoring-ekg - Paweł Krzesiński (Warszawa)

#3 Telemonitoring urządzeń wszczepialnych - Ewa Lewicka (Gdańsk)

#4 Telerehabilitacja - Ewa Piotrowicz (Warszawa)

#5 Teleopieka, telekonsultacje, aplikacje mobilne - Paweł Balsam (Warszawa)

#6 Rekomendacje okiem Eksperta/Recenzenta - Przemysław Mitkowski (Poznań), Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)

March 1, 2018 B - Tatry 2

Jak optymalizować leczenie niewydolności serca

prowadzący:

Artur Filipecki (Katowice), Andrzej Lubiński (Łódź)

Wykłady

#1 Jak poprawić rokowanie u pacjntów z niewydolnścią serca - Agnieszka Dębska-Kozłowska (Łódź)

#2 Przydatność aplikacji internetowych w optymalizowaniu decyzji terapeutycznych - Marcin Książczyk (Łódź)

#3 Czy stymulacja CRTD jest nadal potrzebna u pacjenta, u którego 5 lat po implantacji znormalizowała się frakcja wyrzutowa lewej komory - Andrzej Lubiński (Łódź)

March 1, 2018 C - Ornak

RÓŻNE OBLICZA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE TEJ SAMEJ PATOLOGII

prowadzący:

Leszek Bryniarski (I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej i Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki, Kraków), Małgorzata Kurpesa (Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź)

Wykłady

#1 Elektrokardiograficznie różne oblicza różnych kardiomiopatii. - Piotr Kukla (Gorlice)

#2 Różne manifestacje elektrokardiograficzne szlaków dodatkowych i ich znaczenie kliniczne. - Marek Jastrzębski (Kraków)

#3 Różne oblicza ekstrasystolii komorowej. - Sebastian Stec (Rzeszów)

#4 Zamknięta ta sama tętnica – czy zawsze takie samo EKG?. - Leszek Bryniarski (Kraków)

March 1, 2018 D - Rysy

Wrodzone zaburzenia rytmu: katecholaminoergiczny, polimorficzny częstoskurcz komorowy

prowadzący:

Waldemar Bobkowski (Poznań), Katarzyna Bieganowska (Warszawa)

Wykłady

#1 Diagnostyka różnicowa w rozpoznawaniu CPVT - Katarzyna Bieganowska (Warszawa)

#2 Znaczenie kliniczne testów genetycznych w CPVT - Rafał Płoski (Warszawa)

#3 Leczenie farmakologiczne w CPVT - Katarzyna Biernacka (Warszawa)

#4 Ciąża u pacjentki z CPVT - Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

#5 Leczenie niefarmakologiczne - Waldemar Bobkowski (Warszawa)

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont

Sesja posterowa I

11:00 - 12:30
SCD w oczach amerykańskich i europejskich Nowatorskie rozwiązania telemedyczne - implementacja do praktyki klinicznej ELEKTROKARDIOGRAFICZNE METODY DIAGNOZOWANIA SPORTOWCÓW Postępy w badaniach podstawowych nad podłożem zaburzeń rytmu serca Sesja posterowa I
March 1, 2018 A - Tatry 1

SCD w oczach amerykańskich i europejskich

prowadzący:

Maria Trusz-Gluza (Katowice), Wojciech Zaręba (Rochester, USA)

Wykłady

#1 Kanałopatie - Maria Trusz-Gluza (Katowice)

#2 Choroba niedokrwienna serca - Wojciech Zaręba (Rochester, USA)

#3 Kardiomiopatie - Piotr Kułakowski (Warszawa)

March 1, 2018 B - Tatry 2

Nowatorskie rozwiązania telemedyczne - implementacja do praktyki klinicznej

Nieinwazyjny telemonitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (badanie NOMED-AF prowadzone poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

prowadzący:

Beata Średniawa (Zabrze)

Wykłady

#1 Nieme migotanie przedsionków - czego o nim nie wiemy? - Adam Sokal (Zabrze)

#2 Założenia, cele i struktura badania NOMED-AF - Beata Średniawa (Zabrze)

#3 Innowacyjny telemonitoring EKG w wykrywaniu migotania przedsionków w badaniu NOMED-AF -

#4 Kompleksowa zdalna telemedyczna opieka nad pacjentami w wieku 65+ - Aleksandra Woźniak (Zabrze)

#5 Czy nowatorskie rozwiązania telemedyczne wpłyną na koszty leczenia oraz jak wpływają na medyczne procedury postępowania? -

March 1, 2018 C - Ornak

ELEKTROKARDIOGRAFICZNE METODY DIAGNOZOWANIA SPORTOWCÓW

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

prowadzący:

Anna Turska-Kmieć (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa), Renata Główczyńska (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

Wykłady

#1 EKG u sportowca - Dariusz Kosior (Szpital MSWiA Warszawa)

#2 Test wysiłkowy i ergospirometria u sportowca - Renata Główczyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

#3 Holter EKG u sportowca - Iwona Cygankiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

#4 Till-test u sportowca - Katarzyna Bieganowska (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

#5 Badanie elektrofizjologiczne u sportowca - Maria Miszczak-Knecht (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

March 1, 2018 D - Rysy

Postępy w badaniach podstawowych nad podłożem zaburzeń rytmu serca

prowadzący:

Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Katarzyna Biernacka (Warszawa)

Wykłady

#1 Rola „mniejszych genów” w LQTS - Agnieszka Zienciuk-Krajka (Gdańsk)

#2 Nav1,5 i Cx43 w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory - Katarzyna Biernacka (Warszawa)

#3 Mutacje KCNJ5 w zespole Andersen -Tawil i nie tylko - Artur Filipecki (Katowice)

#4 Rola badań serologicznych w diagnostyce i ocenie ryzyka w kardiomiopatiach - Karolina Borowiec (Warszawa)

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont

Sesja posterowa I

13:30 - 15:00
Jak serce zbójnickiego tańcuje czyli o częstoskurczu torsade de pointes. Warsztat pod patronatem Firmy GE Urządzenia wszczepialne w różnych sytuacjach klinicznych i życiowych - co robić? Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych, czyli utrapienie kardiologa we wczesnym okresie pooperacyjnym Maraton EKG - Dogrywka
March 1, 2018 A - Tatry 1

Jak serce zbójnickiego tańcuje czyli o częstoskurczu torsade de pointes.

Sesja poświęcona pamięci profesora Franciszka Walczaka.

prowadzący:

Łukasz Szumowski (Warszawa), Piotr Kułakowski (Warszawa)

Wykłady

#1 Wspomnienie o Profesorze Franciszku Walczaku - Łukasz Szumowski (Warszawa)

#2 Częstoskurcz torsade de pointes w EKG - Ryszard Piotrowicz (Warszawa)

#3 Jatrogenny częstoskurcz torsade de piontes - czyli czym można „pomóc” w wyzwalanie tej arytmii - Piotr Kukla (Gorlice)

#4 Częstoskurcz torsade de pointes w karetce pogotowia, na SORze, w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej - Izabela Wojtkowska (Warszawa)

#5 Częstoskurcz torsade de piontes - punkt widzenia elektrofizjologa - Łukasz Szumowski (Warszawa)

March 1, 2018 B - Tatry 2

Warsztat pod patronatem Firmy GE

March 1, 2018 C - Ornak

Urządzenia wszczepialne w różnych sytuacjach klinicznych i życiowych - co robić?

prowadzący:

Oskar Kowalski (Zabrze), Maria Trusz-Gluza (Katowice)

Wykłady

#1 Urządzenie wszczepialne w obrazie RTG - Witold Orszulak (Katowice)

#2 Urządzenia wszczepialne a badania diagnostyczne i operacja chirurgiczna. - Sławomir Pluta (Zabrze)

#3 Urządzenie wszczepialne a leczenie p/zakrzepowe- czyli jak przygotować do wymiany, co zrobić w sytuacji powikłań pozabiegowych. - Artur Filipecki (Katowice)

#4 Urządzenia wszczepialne a radioterapia. - Dagmara Urbańczyk (Katowice)

March 1, 2018 D - Rysy

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych, czyli utrapienie kardiologa we wczesnym okresie pooperacyjnym

Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

prowadzący:

Piotr Lodziński (Warszawa), Bożena Werner (Warszawa)

Wykłady

#1 Znaczenie kliniczne zaburzeń rytmu serca u dzieci we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych - Radosław Pietrzak (Warszawa)

#2 Częstoskurcz nadkomorowy – analiza przyczyn i możliwości terapeutycznych u pacjenta po operacji naprawczej zespołu Fallota - Anna Piórecka-Makuła (Warszawa)

#3 Niemowlę z niewydolnością węzła zatokowego i napadami tachyarytmii po operacji ubytku przegrody międzykomorowej, czyli terapeutyczny „węzeł gordyjski" - Radosław Pietrzak (Warszawa)

#4 Pooperacyjny całkowity blok przedsionkowo – komorowy u dziewczynki ze skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych. Czy stała stymulacja serca jest zawsze skuteczna i bezpieczna? - Piotr Wieniawski (Warszawa)

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont

Maraton EKG - Dogrywka

15:30 - 17:00
Przedsionki w EKG i nie tylko Migotanie przedsionków – mniej typowe sytuacje Ergospirometria jako użyteczne narzędzie w monitorowaniu leczenia niewydolności serca Uszkodzenia elektrod od objawu do leczenia Najlepsze prace oryginalne
March 1, 2018 A - Tatry 1

Przedsionki w EKG i nie tylko

prowadzący:

Małgorzata Kurpesa (Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, WSSz. im. W Biegańskiego w Łodzi), Bartosz Szafran (Centrum Kardiologiczne Pro Corde we Wrocławiu)

Wykłady

#1 Co nam może powiedzieć morfologia załamka P - Bartosz Szafran (Wrocław)

#2 Załamki P w rytmie szybkim i w rytmie wolnym - Paweł Ptaszyński (Łódź)

#3 EKG bez załamków P - Rafał Baranowski (Warszawa)

#4 Kardiomiopatia przedsionkowa - Karina Wierzbowska-Drabik (Łódź)

March 1, 2018 B - Tatry 2

Migotanie przedsionków – mniej typowe sytuacje

Sesja pod Patronatem Firmy Bayer
March 1, 2018 C - Ornak

Ergospirometria jako użyteczne narzędzie w monitorowaniu leczenia niewydolności serca

Warsztaty pod patronatem firmy BTL
March 1, 2018 D - Rysy

Uszkodzenia elektrod od objawu do leczenia

prowadzący:

Michał Chudzik (Łódź), Eugeniusz Piłat (Katowice), Andrzej Kutarski (Lublin)

Wykłady

#1 Dysfunkcje elektrod - często początek kaskady nieszczęść. Rodzaje, przyczyny i mechanizmy dysfunkcji - Eugeniusz Piłat (Katowice)

#2 Dysfunkcje elektrod oraz diagnostyka różnicowa. Jednostki „dobre i złe” z punktu widzenia diagnostyki dysfunkcji elektrod Dlaczego analiza zapisów IEGM i funkcji statystycznych jest taka ważna - Michał Chudzik (Łódź)

#3 Późna sucha perforacja jako mechanizm dysfunkcji elektrody – zjawisko częstsze niż myślimy i rozpoznajemy - Anna Polewczyk (Kielce)

#4 Postępowanie z dysfunkcyjnymi elektrodami - Andrzej Kutarski (Lublin)

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont

Najlepsze prace oryginalne

17:15 - 18:45
Telemonitoring w różnych sytuacjach Arytmie nadkomorowe – od rozpoznania do optymalnego leczenia. Moje sposoby na Holtera Zapis EKG - na co zwrócić uwagę w praktyce pielęgniarskiej ? -
March 1, 2018 A - Tatry 1

Telemonitoring w różnych sytuacjach

prowadzący:

Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Beata Średniawa (Zabrze)

Wykłady

#1 Telemedycna w psychiatrii -

#2 Telemedycyna u dzieci - Waldemar Bobkowski (Poznań)

#3 Telemedycna w przyszłości - Sławomir Łobodziński (USA)

March 1, 2018 B - Tatry 2

Arytmie nadkomorowe – od rozpoznania do optymalnego leczenia.

Sesja Sekcji Rytmu PTK

prowadzący:

Maciej Sterliński (Warszawa), Andrzej Przybylski (Rzeszów)

Wykłady

#1 Typowe i nietypowe oblicza arytmii nadkomorowych w EKG - Michał Farkowski (Warszawa)

#2 Tylko AHRE czy konkretna arytmia przedsionkowa w kontroli urządzenia - Artur Oręziak (Warszawa)

#3 Ablacja arytmii nadkomorowych – komu, kiedy i jak? - Artur Fuglewicz (Poznań)

#4 Wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego u chorych „elektro”. Kiedy skala CHA2DS2-Vasc 1 zawodzi? - Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)

March 1, 2018 C - Ornak

Moje sposoby na Holtera

Warsztat pod patronatem firmy Reynolds

prowadzący:

Rafał Baranowski (Warszawa), Jacek Łach (Kraków)

March 1, 2018 D - Rysy

Zapis EKG - na co zwrócić uwagę w praktyce pielęgniarskiej ?

Nieprawidłowości zapisu EKG:

prowadzący:

Małgorzata Wolszczak (Międzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawa), Zofia Kamińska (Instytut Kardiologii Warszawa)

Wykłady

#1 Nieprawidłowości zapisu EKG: w pracowni EKG - Piotr Hetman (Kraków)

#2 Nieprawidłowości zapisu EKG:- w oddziale kardiologii - Lidia Śliwińska (Skarżysko Kamienna)

#3 Nieprawidłowości zapisu EKG: w oddziale w intensywnej opieki kardiologicznej - Dorota Krówczyńska (Warszawa)

#4 Nieprawidłowości zapisu EKG: w kardiologii inwazyjnej - Eliza Szklarz (Zabrze)

#5 Nieprawidłowości zapisu EKG: w kardiochirurgii - Marta Wleklik (Wrocław)

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont
19:00 - 20:00
- - - Uroczystość Otwarcia Konferencji -
March 1, 2018 A - Tatry 1
March 1, 2018 B - Tatry 2
March 1, 2018 C - Ornak
March 1, 2018 D - Rysy

Uroczystość Otwarcia Konferencji

March 1, 2018 E - Zawrat/Giewont
A - Tatry 1 B - Tatry 2 C - Ornak D - Rysy E - Zawrat/Giewont
09:00 - 13:30
Zajęcia praktyczne z profilaktyki chorób układu krążenia Zajęcia praktyczne z profilaktyki chorób układu krążenia Jak rozmawiać z pacjentem przed implantacją ICD i po implantacji ICD, żeby nie zrobić mu krzywdy? RING telemedyczny -
March 2, 2018 A - Tatry 1

Zajęcia praktyczne z profilaktyki chorób układu krążenia

March 2, 2018 B - Tatry 2

Zajęcia praktyczne z profilaktyki chorób układu krążenia

March 2, 2018 C - Ornak

Jak rozmawiać z pacjentem przed implantacją ICD i po implantacji ICD, żeby nie zrobić mu krzywdy?

Interaktywne warsztaty psychologiczne

prowadzący:

Anna Mierzyńska (Warszawa), Stefan Karczmarewicz (Otwock)

March 2, 2018 D - Rysy

RING telemedyczny

March 2, 2018 E - Zawrat/Giewont
14:00 - 15:30
Bezdech senny w praktyce kardiologa Leczenie przeciwzakrzepowe - trudne decyzje Warsztaty pod patronatem Firmy Medicalgorithmics Sesja ISHNE Metaanalizy i hierarchia dowodów w biostatystyce
March 2, 2018 A - Tatry 1

Bezdech senny w praktyce kardiologa

prowadzący:

Tadeusz Przybyłowski (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa)

Wykłady

#1 Bezdech senny - mity i fakty - Rafał Baranowski (Warszawa)

#2 Bezdech senny - Punkt widzenia kardiologa - jak diagnozuję i jak leczę - Filip Szymański (Warszawa)

#3 Bezdech senny - Punkt widzenia pulmonologa - czy kardiolog może leczyć bezdech? - Tadeusz Przybyłowski (Warszawa)

#4 Dyskusja podsumowująca - Filip Szymański (Warszawa), Tadeusz Przybyłowski (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa)

March 2, 2018 B - Tatry 2

Leczenie przeciwzakrzepowe - trudne decyzje

Sesja pod patronatem Firmy Boehringer Ingelheim

prowadzący:

Maria Trusz-Gluza (Katowice), Krzysztof Szydło (Katowice)

Wykłady

#1 Pacjent ma CHADS-VASc2 = 1 - co robić - Maria Trusz-Gluza (Katowice)

#2 Czy włączyć ponownie, a kiedy odstawić - Artur Filipecki (Katowice)

#3 Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym - problem duży czy mały - Mariusz Gąsior (Zabrze)

#4 Dyskusja i podsumowanie - Maria Trusz-Gluza (Katowice)

March 2, 2018 C - Ornak

Warsztaty pod patronatem Firmy Medicalgorithmics

March 2, 2018 D - Rysy

Sesja ISHNE

March 2, 2018 E - Zawrat/Giewont

Metaanalizy i hierarchia dowodów w biostatystyce

czyli dlaczego nie należy słuchać mądrzejszych od siebie

prowadzący:

Jaroslaw Piskorski (Zielona Góra)

Wykłady

#1 Metaanalizy i hierarchia dowodów w biostatystyce - Jaroslaw Piskorski (Zielona Góra)

15:45 - 17:15
Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB): od patofizjologii do rozpoznania i terapii Prawne aspekty telemedycyny Zapisy z mojej Pracowni- kolejne spotkanie EKG u pacjenta ze stymulatorem - warsztaty interaktywne dla opornych Kardiografia impedancyjna – nowe kierunki rozwoju nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego
March 2, 2018 A - Tatry 1

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB): od patofizjologii do rozpoznania i terapii

prowadzący:

Marek Jastrzębski (Kraków), Danuta Czarnecka ( Kraków)

Wykłady

#1 Patofizjologia i historia koncepcji LBBB (P. Kukla, Gorlice) - Piotr Kukla (Gorlice)

#2 Sześć różnych definicji - czyli jak rozpoznać LBBB ? - Paweł Moskal (Kraków)

#3 LBBB w badaniach nieelektrokardiograficznych ( - Agnieszka Bednarek (Kraków)

#4 Leczenie LBBB: jak i u kogo. - Marek Jastrzębski (Kraków)

March 2, 2018 B - Tatry 2

Prawne aspekty telemedycyny

Sesja pod patronatem Sponsora Głównego Konferencji, Firmy Pro-Plus
March 2, 2018 C - Ornak

Zapisy z mojej Pracowni- kolejne spotkanie

prowadzący:

Krzysztof Szydło (Katowice), Beata Średniawa (Zabrze), Małgorzata Kurpesa (Łódź)

Wykłady

#1 Zapisy z mojej Pracowni- prof. M. Kurpesa - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

#2 Zapisy z mojej Pracowni- prof. B. Średniawa - Beata Średniawa (Zabrze)

#3 Zapisy z mojej Pracowni- dr hab. Szydło - Krzysztof Szydło (Katowice)

March 2, 2018 D - Rysy

EKG u pacjenta ze stymulatorem - warsztaty interaktywne dla opornych

prowadzący:

Anna Rydlewska (Kraków), Stefan Karczmarewicz (Otwock)

March 2, 2018 E - Zawrat/Giewont

Kardiografia impedancyjna – nowe kierunki rozwoju nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego

prowadzący:

Grzegorz Gielerak (Warszawa), Janusz Siebert (Gdańsk)

Wykłady

#1 Nieinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne i telemedycyna w nowym modelu opieki ambulatoryjnej u chorych z niewydolnością serca – projekt AMULET - Paweł Krzesiński (Warszawa)

#2 Wartość poznawcza i kliniczna kardiografii impedancyjnej w monitorowaniu długo- i krótkoterminowym - Adam Stańczyk (Warszawa)

#3 Kardiografia Impedancyjna – zastosowanie w diagnostyce bezobjawowej stenozy aortalnej - Ewa Orłowska-Baranowska (Warszawa)

#4 Impedancyjno-ergospirometryczne próby wysiłkowe - Janusz Siebert (Gdańsk)

#5 Zaawansowana analiza wskaźników hemodynamicznych chorych z zawałem serca - Łukasz Lewicki (Gdańsk)

17:45 - 19:15
ICD - wytyczne, kontrowersje, przyszłość EKG - nieocenione narzędzie w codziennej praktyce klinicznej W poszukiwaniu czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego poza niską frakcją wyrzutu lewej komory Guidelinesowa sałatka firmowa - warsztaty interaktywne, oparte na przypadkach Cardiology Meets Physics and Mathematics - Oral Session 1
March 2, 2018 A - Tatry 1

ICD - wytyczne, kontrowersje, przyszłość

prowadzący:

Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź), Paweł Ptaszyński (Łódź)

Wykłady

#1 Miejsce ICD w aktualnych wytycznych - Michał Kałowski (Łódź)

#2 ICD u chorych z kardiomiopatia nieniedokrwienną - czy wiemy jak postępować? - Maciej Sterliński (Warszawa)

#3 ICD u osób starszych, z licznymi chorobami współistniejącymi - kiedy nie wszczepiać? - Jerzy Sacha (Opole)

#4 Nowe technologie (WCD, S-ICD) oraz co przyniesie niedaleka przyszłość. - Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

March 2, 2018 B - Tatry 2

EKG - nieocenione narzędzie w codziennej praktyce klinicznej

prowadzący:

Małgorzata Kurpesa (Łódź), Romuald Ochotny (Poznań)

Wykłady

#1 EKG w kwalifikacji do stymulacji resynchronizującej - Rafał Baranowski (Warszawa)

#2 EKG w ocenie skuteczności CRT - Marek Jastrzębski (Kraków)

#3 EKG w kwalifikacji do stymulacji serca - Artur Filipecki ( Katowice)

#4 EKG w ocenia pracy urządzeń wszczepialnych - Przemysław Mitkowski (Poznań)

March 2, 2018 C - Ornak

W poszukiwaniu czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego poza niską frakcją wyrzutu lewej komory

prowadzący:

Maria Trusz-Gluza (Katowice), Katarzyna Biernacka (Warszawa)

Wykłady

#1 Shanghai Brugada Syndrome Score - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

#2 EKG w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory - Krzysztof Dubowski (Warszawa)

#3 NZS w kardiomiopatii przerostowej - Zofia Bilińska (Warszawa)

#4 Cumulative ECG risk score - Krzysztof Szydło (Katowice)

March 2, 2018 D - Rysy

Guidelinesowa sałatka firmowa - warsztaty interaktywne, oparte na przypadkach

prowadzący:

Piotr Kułakowski (Warszawa), Stefan Karczmarewicz (Otwock)

March 2, 2018 E - Zawrat/Giewont

Cardiology Meets Physics and Mathematics - Oral Session 1

Insights from molecular biology and basic sciences

prowadzący:

Teodor Buchner (Faculty of Physics, Warsaw University of Technology)

Wykłady

#1 State of the art of molecular level simulation of iion channel structure and function - Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka (Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers )

A - Tatry 1 B - Tatry 2 C - Ornak D - Rysy
09:00 - 10:30
Tajemnice zespołu QRS Elektrokardiogram pacjenta neurologicznego Mój pacjent ... "Niewydolność serca w wieku podeszłym"
March 3, 2018 A - Tatry 1

Tajemnice zespołu QRS

prowadzący:

Marek Jastrzębski (Kraków), Romuald Ochotny (Poznań)

Wykłady

#1 Gdzie się zaczyna i gdzie się kończy QRS w EKG? - Rafał Baranowski (Warszawa)

#2 Gdzie się zaczyna i gdzie się kończy QRS - punkt widzenia elektrofizjologa - Marek Jastrzębski (Kraków)

#3 Zazębienia QRS te znane i mniej znane - Romuald Ochotny (Poznań)

#4 Czas QRS w praktyce klinicznej - nie tylko resynchronizacja - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

March 3, 2018 B - Tatry 2

Elektrokardiogram pacjenta neurologicznego

Czego szukamy? Czego się spodziewamy? A co znajdujemy?

prowadzący:

Agnieszka Kuch-Wocial (Warszawa), Monika Maciejewska (Warszawa)

Wykłady

#1 Pacjent z udarem - Monika Maciejewska (Warszawa)

#2 Pacjent z dystrofią mięśniową : czy chore jest także serce - Agnieszka Kuch-Wocial (Warszawa)

#3 Pacjent z dysautonomią: różne choroby, różne ekg - Izabela Łoń (Warszawa)

#4 Jak to dobrze, że zdarzają się artefakty - Elzbieta Dabrowska (Warszawa)

March 3, 2018 C - Ornak

Mój pacjent ...

prowadzący:

Przemysław Mitkowski (I Klinika Kardiologii, UM w Poznaniu), Katarzyna Mizia-Stec (I Katedra i Klinika Kardiologii, ŚUM w Katowicach)

Wykłady

#1 ... ma epizody AHR w pamięci urządzenia - Adam Sokal (Zabrze)

#2 ... z migotaniem przedsionków ma wskazania do leczenia przy użyciu CRT - Michał Waśniewski (Poznań)

#3 ... leczony NOAC z powodu migotania przedsionków ma niedokrwistość - Iwona Cygankiewicz (Łódź)

#4 ... leczony NOAC doznał udaru niedokrwiennego mózgu - Anetta Undas (Warszawa)

March 3, 2018 D - Rysy

"Niewydolność serca w wieku podeszłym"

prowadzący:

Przemysław Leszek (Warszawa), Ewa Straburszyńska-Migaj (Poznań)

Wykłady

#1 Pacjent w wieku podeszłym z HFrEF i migotaniem przedsionków - prezentacja przypadku - Marta Kałużna-Oleksy (Poznań)

#2 Czy ablacja w leczeniu zaburzeń rytmu serca ma sens u osób w wieku podeszłym? - Adrian Gwizdała (Poznań)

#3 Na co zwracać uwagę przy inicjowaniu terapii przeciwkrzepliwej w migotaniu przedsionków u chorych z HF w wieku podeszłym - Ewa Straburszyńska-Migaj (Poznań)

#4 Jakie są zasady farmakoterapii niewydolności serca u osób w wieku podeszłym? - Przemysław Leszek (Warszawa)

10:45 - 12:15
The best of the best "Lubie EKG" Dlaczego popełniamy błędy opisując EKG? Arytmia komorowa. Trudne decyzje diagnostyczno-lecznicze. Rejestr rzadkich chorób arytmicznych i technik ich diagnostyki i leczenia.
March 3, 2018 A - Tatry 1

The best of the best "Lubie EKG"

Sesja najlepszych przypadków z fejsbukowej grupy "Lubie EKG"

prowadzący:

Bartosz Szafran (Wrocław), Rafał Baranowski (Warszawa), Mykhaylo Sorokivskyy (Lwów, Ukraina)

Wykłady

#1 Wprowadzenie - Bartosz Szafran (Wrocław)

March 3, 2018 B - Tatry 2

Dlaczego popełniamy błędy opisując EKG?

prowadzący:

Krzysztof Szydło (Katowice), Maria Trusz-Gluza (Katowice)

Wykłady

#1 Z punktu widzenia egzaminatora... - Maria Trusz-Gluza (Katowice)

#2 Z punktu widzenia praktyka... mój punkt widzenia - Krzysztof Szydło (Katowice), Piotr Kukla (Gorlice), Rafał Baranowski (Warszawa)

March 3, 2018 C - Ornak

Arytmia komorowa. Trudne decyzje diagnostyczno-lecznicze.

prowadzący:

Katarzyna Bieganowska (Warszawa), Waldemar Bobkowski (Poznań), Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

March 3, 2018 D - Rysy

Rejestr rzadkich chorób arytmicznych i technik ich diagnostyki i leczenia.

INTERNETOWY REJESTR ELEKTROKARDIOGRAFICZNY - EKG-CORE-LAB

prowadzący:

Wojciech Zaręba (Rochester, USA), Bartosz Ludwik (Wrocław), Sebastian Stec (Rzeszów)

Wykłady

#1 Znaczenie rejestrów rzadkich chorób arytmicznych - od odkrycia choroby do wytycznych - Wojciech Zaręba (Rochester, USA)

#2 ECG-CORE- LAB - Bartosz Ludwik (Wrocław)

#3 Rejestry w arytmiach nadkomorowych - rodzinny częstoskurcz węzłowy, zabiegi ablacji bez fluoroskopii, technika ablacji trzepotania przedsionków, zespół WPW - Karol Deutsch (Kielce)

#4 Rejestry w arytmiach komorowych - lokalizacja idiopatycznych PVC u dzieci i dorosłych, efekt ablacji w płatkach aortalnych, zabiegi ablacji bez fluoroskopii rentgenowskiej diagnostyka częstoskurczów z szerokimi QRS - Sebastian Stec (Rzeszów)

12:30 - 14:00
Oś elektryczna serca - czy jest nam do czegoś jeszcze potrzebna? Kardioonkologia Stymulacja pęczka Hisa w elektroterapii 2018 Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych - Współczesna rola testów wysiłkowych EKG
March 3, 2018 A - Tatry 1

Oś elektryczna serca - czy jest nam do czegoś jeszcze potrzebna?

prowadzący:

Marek Kiliszek (Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa), Piotr Kułakowski (Klinika Kardiologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital Grochowski im. dr R. Masztaka Sp z o.o. ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa)

Wykłady

#1 Oś serca - jak oznaczać, w jakim celu, znaczenie kliniczne - Piotr Bienias (Warszawa )

#2 Oś serca okiem elektrofizjologa - Piotr Kułakowski (Warszawa)

#3 Oś elektryczna serca w ocenie pediatry - Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

#4 Nie tylko zespoły QRS mają swoją oś... - Marek Kiliszek (Warszawa)

March 3, 2018 B - Tatry 2

Kardioonkologia

Zaburzenia rytmu i nie tylko

prowadzący:

Krzysztof Szydło (Katowice), Romuald Ochotny (Poznań)

Wykłady

#1 Kwalifikacja do chemioterapii - Agnieszka Katarzyńska (Poznań)

#2 Leczenie zaburzeń rytmu serca - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

#3 Pacjent z wszczepionym urządzeniem kwalifikowany do radioterapii. - Lidia Chmielewska-Michalak (Poznań)

#4 Pacjent z chorobą terminalną i wszczepionym ICD. - Marcin Grabowski (Warszawa)

March 3, 2018 C - Ornak

Stymulacja pęczka Hisa w elektroterapii 2018

prowadzący:

Danuta Czarnecka (Kraków)

Wykłady

#1 Konsekwencje i metody unikania stałej stymulacji prawej komory - Marek Jastrzębski (Kraków)

#2 Pęczek Hisa: anatomia i fizjologia - Jacek Bednarek (Kraków)

#3 Stymulacja pęczka Hisa – w poszukiwaniu „fizjologicznej” stymulacji - Krzysztof Gołba (Kraków)

#4 Stymulacja pęczka Hisa – łatwiej niż myślisz - Paweł Dąbrowski (Kraków)

March 3, 2018 D - Rysy

Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych - Współczesna rola testów wysiłkowych EKG

prowadzący:

Ewa Straburszyńska-Migaj (Poznań), Małgorzata Kurpesa (Łódź)

Wykłady

#1 Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych - Ewa Trzos (Łódź)

#2 Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych - Ewa Piotrowicz (Warszawa)

#3 Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych - Ewa Straburszyńska-Migaj (Poznań)

A - Tatry 1
18:00 - 19:15
Egzamin Próbny z EKG
Feb. 28, 2018 A - Tatry 1

Egzamin Próbny z EKG

19:30 - 23:30
Maraton EKG
Feb. 28, 2018 A - Tatry 1

Maraton EKG

Opłaty

OPŁATA ZJAZDOWA

Do 31 stycznia:

Członkowie SENIT:

400 PLN

Osoby, które nie są członkami SENIT:

500 PLN

Do 27 lutego:

Członkowie SENIT:

450 PLN

Osoby, które nie są członkami SENIT:

550 PLN

Na miejscu 600 PLN

POZOSTAŁE STAWKI

Studenci

100 PLN

Opłata dla osoby towarzyszącej
(obejmuje udział w imprezach towarzyszących)
200 PLN

Opłata dla pielęgniarek, ratowników medycznych i techników medycznych członków SENiT lub SPiTM
150 PLN

Uczestnik warsztatów „Cardiology Meets Physics and Mathematics” nie będący lekarzem
250 PLN

Pierwszy autor przyjętej pracy
redukcja opłaty o 50%

Obiadokolacja w środę 28 lutego - 65 PLN

Lunch piątek 2 marca lub sobota 3 marca - 55 PLN

Kolacja grillowa w piątek 2 marca - 85 PLN

REZYGNACJA

Do 31 stycznia:

zwracamy 100% opłaty zjazdowej

Od 1 lutego do 27 lutego:

zwracamy 50% opłaty zjazdowej

Po 27 lutego:

nie zwracamy opłaty zjazdowej

Informacje nt numerów kont

Opłaty zjazdowej należy dokonać na konto

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 a, lok 1-2
00-193 Warszawa

85 1050 1214 1000 0007 0274 3790
W tytule przelewu prosimy podać:
Opłata zjazdowa Kasprowisko 2018 za (imię i nazwisko uczestnika)

Dla przelewów zagranicznych

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 a, lok 1-2
00-193 Warszawa
SWIFT INGBPLPW
PL 85 1050 1214 1000 0007 0274 3790
W tytule przelewu prosimy podać:
Opłata zjazdowa Kasprowisko 2018 za (imię i nazwisko uczestnika)

Maraton EKG


  EKG nie jedną ma „minę” czyli, czy to jest artefakt EKG?

  Rafał Baranowski

  HTML5 & CSS3

  Koleżanki i Koledzy,

  Zapraszamy do prezentacji zapisów EKG - spoczynkowych, długotrwałych, wysiłkowych, telemetrii, elektrogramów z urządzeń wszczepialnych, w których mamy wątpliwości - czy to jest artefakt imitujący zmiany w EKG, czy zmiany w EKG imitują artefakt EKG. Prosimy o nadsyłanie opisów przypadków wraz z kluczowym fragmentem EKG na adres:
  rafa@ikard.pl do 31 grudnia 2017

Patronat i sponsorzy

Sponsorzy

Sponsor Główny Konferencji

Srebrny Sponsor

Sponsorzy

Patronat

Patronat Medialny

O hotelu

Konferencja odbędzie się w

Hotelu Mercure Zakopane Kasprowy

Doskonale wyposażone centrum konferencyjne, świetna kuchnia i przepiękny widok na panoramę Tatr - położony w samym sercu gór Hotel Kasprowy słynie z najwyższej jakości oferowanych usług.

Hotel Kasprowy to wyjątkowy obiekt położony na zboczu Gubałówki, na przepięknej polanie Szymoszkowej.

Pomimo bliskości centrum (20 min. pieszo) goście hotelu mogą cieszyć się tu pełnym spokojem i ciszą. W hotelu do dyspozycji gości znajduje się basen oraz sauny, siłownia, czytelnia, restauracja i bar. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się korty tenisowe oraz, czynna cały rok, kolejka linowa.