Zgłoszenie sesji

  Typ sesji:


  I prowadzący


  II prowadzący


  I wykład  II wykład  III wykład  IV wykład

  W przypadku zaistnienia synergii miedzy zgłoszonymi sesjami i w trosce o jak największą różnorodność tematów Komitet Naukowy może proponować modyfikacje sesji.

  Klauzula informacyjna PTK.