Potwierdzenie

Dziękujemy za zgłoszenie na 30. Konferencję AENiT PTK Kasprowisko 2024.

Mail z potwierdzeniem został wysłany na adres podany w formularzu. Prosimy o sprawdzenie, czy zawarte w nim dane są poprawne. W przypadku zauważonych błędów prosimy o kontakt mailowy (kontakt@evereth.pl) lub telefoniczny (22 813 21 92).

Po weryfikacji danych prosimy o dokonanie (w ciągu maksymalnie 7 dni) przelewu w zadeklarowanej w zgłoszeniu kwocie.
W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika opłaty w tym terminie, organizator będzie zmuszony skreślić go z listy uczestników. W takiej sytuacji, aby wziąć udział w konferencji, uczestnik musi dokonać ponownej rejestracji.

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek:
Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11,
03-994 Warszawa
numer rachunku:
87 1090 1753 0000 0001 4680 1431
tytułem:
imię i nazwisko uczestnika – konferencja Kasprowisko 2024

Po zaksięgowaniu wpłaty na podany w zgłoszeniu mail prześlemy fakturę VAT.

Otrzymany dokument jest jednocześnie potwierdzeniem rejestracji.