Potwierdzenie

Dziękujemy za zgłoszenie.
Zgłoszenie chęci udziału w 29. Konferencji AENIT Kasprowisko 2023 zostało przyjęte. Mail z potwierdzeniem zgłoszenia został wysłany. Prosimy o sprawdzenie, czy dane zawarte w mailu są poprawne.

W przypadku zauważonych błędów prosimy o kontakt mailowy (kontakt@evereth.pl) lub telefoniczny (22 813 21 92). Zgłoszenie chęci udziału niepotwierdzone wpłatą nie jest tożsame z wpisaniem na listę uczestników.

Aby otrzymać potwierdzenie uczestnictwa prosimy o dokonanie przelewu w zadeklarowanej w zgłoszeniu kwocie na rachunek bankowy:
Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11,
03-994 Warszawa
numer rachunku:
87 1090 1753 0000 0001 4680 1431

tytułem:
imię i nazwisko uczestnika – konferencja Kasprowisko 2023

Po zaksięgowaniu wpłaty na podane w zgłoszeniu dane prześlemy fakturę VAT.