Program merytoryczny

Program ramowy*

DZIEŃ PIERWSZY – 29 MARCA (ŚRODA)

15:00–16:00 Otwarcie konferencji
17:00–19:00 Egzamin EKG
19:30–23:30 Maraton EKG

DZIEŃ DRUGI – 30 MARCA (CZWARTEK)

9:00–18:00 Sesje naukowe, warsztaty praktyczne na 5 salach

DZIEŃ TRZECI – 31 MARCA (PIĄTEK)

9:00–18:00 Sesje naukowe, warsztaty praktyczne na 5 salach

DZIEŃ CZWARTY – 1 KWIETNIA (SOBOTA)

9:00–14:00 Sesje naukowe, warsztaty praktyczne na 5 salach