Program pozamerytoryczny

Wydarzenie towarzyszące:

  • 2 grudnia 2022 r. (piątek) — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.